DỰ ÁN ĐẤT NỀN TÂY NINH

DỰ ÁN ĐẤT NỀN TÂY NINH

DỰ ÁN ĐẤT NỀN TÂY NINH

DỰ ÁN ĐẤT NỀN TÂY NINH

DỰ ÁN ĐẤT NỀN TÂY NINH
DỰ ÁN ĐẤT NỀN TÂY NINH

DỰ ÁN ĐẤT NỀN TÂY NINH

  • Diện tích: 100
  • Vị trí: khu liên hợp Phước Đông thuộc địa phận các xã Phước Đông, Bàu Đồn thuộc huyện Gò Dầu và Đôn Thuận, tỉnh Tây Ninh
  • Giá: 180.000.000
  • Diện tích: diện tích 612,6 ha
  • Vị trí: Khu liên hợp Phước Đông – Bời Lời
  • Giá: 180.000.000
  • Diện tích: 80
  • Vị trí: ấp An Lợi, xã An Hòa – Trảng Bàng – Tây Ninh
  • Giá: 190.000.000
Top